Všetko, čo ste chceli vedieť o mozgu a báli ste sa opýtať

Mozog riadi takmer všetko v našom tele

Mozog je neuveriteľne zložitý a sofistikovaný orgán. Orgán, o ktorom sme v posledných dekádach zistili veľa informácií, ale stále nie je celkom prebádaný. Mozog spracuje každú sekundu toľko informácií, ktoré by nedokázal spracovať ani ten najvýkonnejší počítač na svete.

Ľudský mozog je riadiacim centrom nervovej sústavy. Prijíma signály z našich zmyslových orgánov a posiela informácie do svalov. Ľudský mozog má rovnakú základnú štruktúru ako mozgy ostatných cicavcov, ale je oveľa väčšia k pomeru veľkosti tela.

V dnešnom článku sa dozviete veľa zaujímavých informácií o mozgu. V ďalšom článku sa dozviete, aké užívať doplnky stravy a aké jesť potraviny pre zdravie mozgu.

16 zaujímavostí, ktoré ste možno o ľudskom mozgu nevedeli ...

 1. Ľudský mozog váži cca 1,5 kg.
 2. Človek má najväčší mozog zo všetkých stavovcov vzhľadom k veľkosti tela.
 3. Objem mozgu priemerného muža je 1.274 cm3 a priemernej ženy 1.131 cm3.
 4. 78% mozgu tvorí voda.
 5. Je v ňom 50 až 100 miliárd neurónov (bunka nervového tkaniva).
 6. Každý neurón môže vytvoriť až 20.000 synapsií (spojenie s ďalšími neurónmi).
 7. Podľa posledných výskumov vyšlo najavo, že prídeme až o 86 tis. neurónov v mozgu denne, za rok 31 miliónov.
 8. Detský mozog váži 350 až 400 gramov. V prvej polovici tehotenstva sa vytvára každú minútu 250 tis. nových neurónov.
 9. Mozog váži len 2% hmotnosti tela, ale spotrebuje 20% všetkej energie.
 10. Opiátové receptory v mozgu reagujú na rôzne opiáty, ktoré môžu spôsobiť závislosť (vrátane drog a alkoholu).
 11. Ak sa dostaneme do nejakej stresovej situácie. Často si potichu spievame či pískame, čo mozog sprostredkovane "upokojuje" prostredníctvom oblasti v ľavej hemisfére.
 12. To, že používame iba 10% kapacity mozgu je mýtus. V skutočnosti používame celú kapacitu a hlavne, keď spíme.
 13. Keby mal náš mozog spracovať a uchovať všetky informácie, ktorými sme denne vystavení, musel by byť väčší ako celé telo. Preto je vstup informácií do mozgu filtrovaný už od zmyslových orgánov.
 14. Cholesterol je kľúč k učeniu a pamäti.
 15. Ľudský mozog sa s pribúdajúcim vekom zmenšuje.
 16. Mozog využíva 20% celkovej spotreby kyslíka.

zajimavosti-mozek-infografika-brainmarket-sk_1

Predstavte si mozog ako 1,5 kg vážiacu nasiaknutú špongiu, ktorá riadi všetko, čo robíme. Mozog je časťou centrálnej nervovej sústavy (CNS) uloženej v dutine lebečnej, ktorá ho chráni pred zranením. Skladá sa z 3 častí: koncový mozog, medzimozog a mozgový kmeň.
 
anatomie-mozku
Prehľad hlavných častí mozgu (zdroj: http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=3265)
 

Koncový mozog


Najväčšia časť mozgu a celej centrálnej nervovej sústavy je koncový mozog (tiež nazývaný ako veľký mozog), ktorý umožňuje zmyslové vnímanie, myslenie a pohyb. Je zložený z dvoch hemisfér. Vývojovo je najmladšia časť CNS. Povrch koncového mozgu je tvorený mozgovou kôrou (zvrásnený povrch pripomínajúci vlašský orech). Mozgová kôra je riadiace centrum CNS a je centrom nášho vedomia. Je tvorená šedou hmotou. Mozgová kôra zaberá najväčšiu plochu mozgu (40% celkovej hmoty mozgu) a je považovaná za sídlo zložitého myslenia.
 

Mozgová kôra sa skladá zo štyroch lalokov

 • Vizuálne spracovanie prebieha v tylovom laloku, blízko zadnej časti lebky.
 • Spánkový lalok spracováva zvuk, jazyk a jeho časť sa zúčastňuje aj funkcii pamäte a emócií.
 • Temenný lalok integruje vstupy z rôznych zmyslov a je dôležitý pre priestorovú orientáciu a navigáciu.
 • Čelny lalok zaberá najväčšiu časť mozgovej kôry a je kontrolné centrum celého nášho bytia. V čelnom laloku sa nachádza centrum usudzovania, uvažovania, rozumu a vôle. Kôra čelného laloku zaberá 2/3 plochy celej mozgovej kôry. Niekedy sa čelnému laloku tiež vraví "koruna mozgu". Ako už je z jeho názvu zrejmé, nachádza sa v oblasti čela je veľmi dôležité si túto oblasť hlavy chrániť. Medzi riskantné aktivity pre kondíciu čelného laloku môžeme zaradiť box, ragby alebo jazdu na motorke.

 

mozkovakura
Rozčlenenie mozgovej kôry na 4 laloky (zdroj: http://pfyziolmysl.upol.cz/?p=3265)
 

Medzimozog


Mozgový kmeň a koncový mozog je spojený medzimozgom. Je uložený medzi hemisférami a skladá sa z 5 oddielov:
 
 • Talamus: Prenáša zmyslové a motorické signály do kôry a podieľa sa na regulácii vedomia, spánku a bdelosti.
 • Hypotalamus: Spája nervový a endokrinný systém. Prostredníctvom hypofýzy potom dochádza k produkcii hormónov.
 • Metathalamus: Súčasť zrakovej a sluchovej dráhy.
 • Epithalamus: Je tvorený epifýzami, endkrinním orgánom produkujúcim melatonín.
 • Subthalamus: Niekoľko mozgových jadier so vzťahom k plánovaniu pohybov.

Mozgový kmeň


Pod koncovým mozgom leží mozgový kmeň, ktorý nadväzuje na chrbticovú miechu. Zaraďujeme ho k zadnému a strednému mozgu, ale funkčne tvoria nedeliteľný celok. Mozgový kmeň je zložený z predĺženej miechy, varolovho mosta a stredného mozgu. Mozgový kmeň ako celok zabezpečuje komunikáciu medzi miechou a mozgom, tiež kontroluje základné inštinktívne správanie ako dýchanie, krvný tlak, prehĺtanie, vylučovanie atď. Zároveň riadi nepodmienené reflexy (automatické reakcie ako kýchanie, kašľanie alebo napr. stiahnutie ruky pri dotyku s horúcim predmetom) a je v pohotovosti v prípade ohrozenia. Informácie spracované v tejto časti mozgu sa neukladajú do dlhodobej pamäte. Preto si nevybavujeme napr. okamih nehody. V tento okamih ohrozenia života nás riadi mozgový kmeň.

Veľkosť mozgu a inteligencia


Veľkosť mozgu nekoreluje s úrovňou inteligencie. Napríklad mozog vorvaňa tuponosého je 5x väčší ako ľudský mozog, ale úroveň inteligencie človeka veľrybu jednoznačne prevyšuje. Inteligencia zvierat by sa však dala posudzovať podľa pomeru medzi veľkosťou mozgu a tela.

U ľudí veľkosť mozgu nerozhoduje o inteligencii. Niektorí géniovia majú mozog menší ako je priemer a niektorí väčší. Napr. mozog ruského spisovateľa Ivana Turgeneva vážil 2.021 gramov, zatiaľ čo mozog spisovateľa Anatole France vážil iba 1.017 g.

Podstata inteligencie ľudského mozgu spočíva v hustote neurónov a ich spojenia. Taktiež máme ako druh najväčší a najrozvinutejší čelný lalok, ktorý je spájaný s funkciami vyššej úrovne ako je sebakontrola, plánovanie, logika, abstraktné myslenie - skrátka to, čo nás robí ľuďmi.

mozek-vazi-pouhe-2-procenta-infografika-brainmarket-sk

Dominuje u vás ľavá alebo pravá hemisféra?


Ako už bolo spomenuté vyššie, ľudský mozog sa skladá z dvoch hemisfér, ktoré sú prepojené zväzkom nervových vlákien. Ľavá hemisféra ovláda všetky svaly na pravej strane tela a pravá hemisféra ovláda všetky svaly na ľavej strane tela.

K teórii špecializáciám hemisfér prispel v 60. ROKOCH 20. storočia americký neurofyziológ Roger Sperry (držiteľ Nobelovej ceny), ktorý na zamedzenie šírenia epileptických záchvatov z jednej hemisféry do druhej preťal pacientom corpus callosum (Spojenie medzi hemisférami). Vďaka tomu došlo u pacientov k vymiznutiu epileptických záchvatov, ale boli u nich pozorované zmeny spravania. A tak Sperry dosiel k teórii funkčnej špecializácií hemisfér.

Ľavá hemisféra je spojená s analytickým myslením, logickým uvažovaním, rečou, písaním a počítaním. Kým pravá hemisféra je spojená s intuíciou, predstavivosťou, tvorivosťou, hudbou a umením.

prava-vs-leva-hemisfera

Neskoršie výskumy však ukázali, že mozog funguje ako celok a nie je tak rozdelený hemisférami, ako sa predpokladalo. Obe hemisféry spolu úzko spolupracujú a môžu v prípade potreby preberať funkcie tej druhej. Napríklad matematické schopnosti sú silnejšie, keď obe hemisféry kooperujú.

hackni-svoj-mozog-sk-banery-carousel

 

Ak ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, dajte nám, prosím, vedieť na mail  korektura@brainmarket.sk. Ďakujeme!