Psychika a duševné zdravie

Potreba socializácie, jej nedostatok a vplyv na našu psychiku

Socializácia je jednou zo základných potrieb každého človeka. Od najútlejšieho veku s...

Aké procesy a okolnosti ovplyvňujú našu náladu?

Nálada je ako meteorologická stanica našej psychiky, indikátor, ktorý nám dáva okamžitú sp...

Depresia. Čo spôsobuje depresie a ako pomôcť človeku s depresiou?

Depresia je komplexné duševné ochorenie, ktoré môže mať mnoho príčin a prejavov. Pres...

Úzkosť. Ako vzniká úzkosť a aké sú jej príznaky? Ako úzkosť prekonať!

Úzkosť je problém, o ktorý sa radšej s ostatnými nepodelíme. Hlavný dôvod je najskôr ...