Depresia. Čo spôsobuje depresie a ako pomôcť človeku s depresiou?

Depresia je komplexné duševné ochorenie, ktoré môže mať mnoho príčin a prejavov. Presná príčina depresie nie je vždy jasná, ale zvyčajne ide o kombináciu genetických, biologických, environmentálnych a psychologických faktorov. Spolu s chronickým stresom a nedostatkom kvalitného odpočinku, môže v takej chvíli depresiu spustiť aj zdanlivá maličkosť.

Čo spôsobuje depresie?

  1. Genetické faktory: existuje dôkaz, že depresia môže byť dedičná. Ľudia, ktorých príbuzní prvého stupňa (rodičia, súrodenci) trpia depresiou, majú vyššie riziko vývoja tohto ochorenia.
  2. Biochemické zmeny: depresia súvisí so zmenami v hladinách niektorých neurotransmiterov v mozgu, ako sú serotonín, dopamín a noradrenalín. Tieto chemikálie ovplyvňujú náladu a emocionálne reakcie.
  3. Hormonálna nerovnováha: hormonálne zmeny môžu vyvolať alebo zhoršiť depresiu. Príkladom je postpartálna depresia, ktorá je spojená so zmenami hormonálnych hladín po pôrode.
  4. Stres a trauma: chronický stres, traumatické udalosti alebo dlhodobé ťažkosti môžu prispieť k rozvoju depresie.

Čo sa deje v mozgu pri depresii?

Pri depresii dochádza k zmenám v aktivite niektorých oblastí mozgu. Štúdie ukazujú, že môže dôjsť k zníženej aktivite v predných častiach mozgu, ktoré sú zodpovedné za riadenie emócií a rozhodovania. Rovnako môže dochádzať k zmenám v oblastiach mozgu zodpovedných za spánok, chuť do jedla a sexuálne správanie.

Co způsobuje deprese

Ako pomôcť človeku s depresiou?

1.) Podpora a porozumenie

Dôležité je ponúknuť oporu a ukázať, že pocity človeka, ktorý sa s depresiou stretáva, beriete vážne. Vyhnite sa bagatelizácii ich stavu. Je dôležité poskytnúť človeku s depresiou priestor, kde sa môže cítiť bezpečne a slobodne vyjadrovať svoje pocity, bez strachu z odsúdenia. Aktívne počúvanie znamená byť plne prítomný, sústrediť sa na to, čo druhý hovorí, a vyhýbať sa prerušovaniu alebo dávaniu nevyžiadaných rád. Snažte sa vcítiť do situácie dotknutej osoby. Empatická reakcia znamená ukázať, že ich pocity sú oprávnené a chápete, ako sa cítia, aj keď možno nemôžete plne pochopiť ich skúsenosť.

2.) Odborná pomoc

Odporúčanie k psychológovi, psychiatrovi alebo inému odborníkovi na duševné zdravie je kľúčové. Terapia a liečba môžu zahŕňať psychoterapiu, medikáciu alebo kombináciu oboch. Je dôležité si uvedomiť, že čím skôr sa liečba začne, tým úspešnejšia môže byť. Pripravte sa na to, že spočiatku dotyčný nebude chcieť, pretože depresívny človek nie je v takej chvíli príliš pripravený na riešenie svojej situácie. Oveľa väčší úspech môžete mať vtedy, ak si najskôr vytvoríte vzájomnú dôveru.

3.) Zdravý životný štýl

Pravidelná fyzická aktivita, vyvážená strava a dostatok spánku môžu výrazne pomôcť. Fyzická aktivita stimuluje uvoľňovanie endorfínov, čo sú chemikálie v mozgu, ktoré zlepšujú náladu. Odporúča sa nájsť si aktivitu, ktorá vám robí radosť, či už je to chôdza, jazda na bicykli, plávanie, jóga alebo tímové športy.

Taktiež je veľmi dôležitý spánok a kvalitný oddych. Nedostatok spánku môže zhoršiť symptómy depresií. Je dôležité mať pravidelný spánkový režim a vytvoriť si príjemné prostredie na spánok, napríklad tým, že sa vyhnete elektronickým zariadeniam pred spaním a zaistíte pokojné a tmavé prostredie.

Aj keď sa môže zdať, že alkohol alebo drogy poskytujú dočasnú úľavu pri depresii. Opak je pravdou. V skutočnosti môžu symptómy depresií zhoršovať. Odporúča sa obmedziť alebo úplne eliminovať užívanie všetkých návykových látok.

Jak pomoci člověku s depresí

4.) Sociálna podpora

Udržovanie sociálnych kontaktov a aktivít, ktoré prinášajú radosť alebo uvoľnenie, môžu mať pozitívny vplyv na duševné zdravie. Depresia môže byť chronická, a preto je dlhodobá sociálna podpora často potrebná. Mať niekoho, kto je ochotný zostať na vašej strane aj v dlhodobom horizonte, môže byť kľúčové pre zvládanie depresií. Mimochodom obmedzenie sociálneho kontaktu je jedným z hlavných príznakov začínajúcej depresie.

5.) Vzdelávanie o depresii

Porozumenie tomu, čo depresia je a ako funguje, môže pomôcť človeku s depresiou aj jeho blízkym. Dôležité je vedieť, že depresie spôsobujú chemické pochody v mozgu a v žiadnom prípade nejde o nejaký rozmar. Depresia je liečiteľné ochorenie, ale vyžaduje správnu diagnózu a vhodnú liečbu. Je dôležité, aby ľudia trpiaci depresiou hľadali odbornú pomoc a podporu svojho okolia.

Sociálne kontakty i praktická pomoc

Sociálna podpora môže hrať kľúčovú úlohu v tom, ako človek zvládne depresiu, a mala by zahŕňať poskytovanie emocionálnej opory, praktickej pomoci a udržiavanie sociálnych väzieb. Zdravý životný štýl, vrátane pravidelnej fyzickej aktivity, vyváženej stravy a dostatočného spánku, môže pozitívne ovplyvniť duševné zdravie. Je tiež dôležité dbať na to, aby ľudia s depresiou neboli izolovaní a mali možnosť aktívne sa zapájať do rôznych aktivít.

 

Veronika Halusková