Čo je BMI? Body mass index ako veľmi nespoľahlivý ukazovateľ nadváhy a obezity.

BMI (Index telesnej hmotnosti) je široko používaným ukazovateľom na hodnotenie hmotnosti človeka vzhľadom k jeho výške. Hoci určite nie je objektívnym ukazovateľom zloženia tela a zdravia, veľa ľudí aj lekárov ho berie vážne.

Čo je BMI?

BMI je číslo vypočítané z hmotnosti a výšky jednotlivca. Vypočíta sa tak, že sa telesná hmotnosť (v kilogramoch) delí výškou (v metrách) na druhú. Tento vzorec vytvoril v 19. storočí Adolphe Quetelet, belgický astronóm, matematik, štatistik a sociológ. Bohužiaľ, nie vždy je možné zdravie redukovať na čísla. V skutočnosti sa postupne ukazuje, že individualita každého z nás je silnejšia, než si dokážeme predstaviť. Do tabuliek nespadá iba naša váha alebo výška, ale aj iné zdravotné aspekty, ako je napríklad 

BMI sa obvykle klasifikuje do nasledujúcich kategórií:

  • Podváha: BMI menej ako 18,5
  • Normálna váha: BMI medzi 18,5 a 24,9
  • Nadváha: BMI medzi 25 a 29,9
  • Obezita: BMI 30 a viac

Dôležité je si uvedomiť, že BMI neposkytuje presný údaj o tukovom percente alebo svalovej hmote. Napríklad športovci s veľkým svalovým objemom môžu mať vysoké BMI, aj keď majú nízky tukový percent. Rovnako nezohľadňuje rozdiely v telesnej konštrukcii medzi rôznymi etnikami alebo rozloženie tukovej tkaniny v rôznych častiach telaOveľa nebezpečnejší pre naše zdravie je tuk, ktorý sa ukladá v bruchu. Ide o tzv. vnútorný tuk alebo viscerálny tuk. 

BMI navyše neodráža zmeny v hmotnosti a zložení tela, ktoré sa vyskytujú so starnutím, pretože je jasné, že napríklad ženy majú zväčša iný typ postavy v predmenopauzálnom veku než v reprodukčnom veku. Nielenže sa mení zloženie tela, ale dochádza aj k iným zmenám, ako je širší panvový opasok atď. BMI tiež nezohľadňuje rozdiely v telesnom zložení podľa pohlavia. Ženy majú väčšie množstvo tukovej tkaniny nielen v oblasti bokov, ale aj na celkovej váhe sa tuk ukladá v prsiach.

BMI nezohľadňuje ďalšie dôležité faktory, ako je fyzická aktivita, stravovacie návyky, genetické predispozície, metabolizmus alebo celkový zdravotný stav.

5

Koľko by som mal/a vážiť? Mám nadváhu alebo obezitu?

Nie je žiadnym tajomstvom, že miera obezity stúpa už niekoľko desaťročí a vedecké štúdie stále potvrdzujú, že konzumácia vysokej množstva spracovaných potravín je priamo spojená s nárastom obezity a tým aj s jedným z hlavných faktorov väčšiny chronických ochorení. Konzumácia veľkého množstva spracovaných potravín a nedostatok čerstvého rastlinného jedla v našej strave vedie k nárastu obezity. Medzi najdôležitejšie stravovacie zmeny, ktoré nastali, patrí nadmerná konzumácia vysokej kalorickej stravy, vrátane spracovaných olejov, sladkých nápojov, rýchleho občerstvenia a všetkých druhov sladkostí. 

Je zrejmé, že vysoké množstvo tuku je pre nás skutočným problémom. A oveľa dôležitejšie než vaša váha alebo výška je obvod vášho pása. Je to jednoduché. Ak sa tuk ukladá okolo našich dôležitých orgánov, máme zvýšené riziko vývoja mnohých chorôb, ako sú:

  • diabetes
  • vysoký krvný tlak
  • choroby srdca
  • metabolický syndróm
  • spánková apnoe
  • komplikácie v tehotenstve

Tipy, jak mít svou váhu pod kontrolou

Preto miesto BMI si zmerajte obvod vášho brucha cez jeho najširšiu časť. Hodnotu vynásobte dvomi. Ak je výsledné číslo vyššie ako vaša výška, je to pokyn na to, aby ste na sebe pracovali viac. 

Ako teda pristupovať k svojej telesnej schránke? Ako zistiť, či mám nadváhu?

Na presnejšie hodnotenie zdravia a zloženia tela môžu byť použité ďalšie metódy, ako je meranie obvodu pása, pomer pása a bokov alebo pokročilé techniky, ako je bioelektrická impedancia, ktorá dnes už pomerne presne vyhodnotí množstvo svalovej hmoty vzhľadom na tuk. Takéto meranie vám poskytne viac informácií ako výpočty a odhady. Avšak aj v bežnom živote vám postačí krajčírsky meter, ktorým presne zmeriate obvod pása vzhľadom na svoje boky.

Faktory ovlivňující ukládání útrobního tuku

Záver

BMI je zastaralý nástroj, ktorý sa nemá brať príliš vážne. Pravdepodobne každý z nás vie o sebe viac, ako nám hovoria tabuľky, do ktorých by sme mali zapadnúť. Skôr sa sústreďte na už spomínaný obvod pása, hladinu cholesterolu a pravidelný pohyb

 

Veronika Halusková