Siahajte si na "gule" každý mesiac a zachráňte život

Je tu november a muži okolo nás opäť pyšne prestávajú holiť svoje fúzy. Nie preto, aby ich viac zahriali, ale snáď už všetci poznáme Movember – charitatívnu a každoročne sa konajúcu rodovo zameranú akciu za účelom zvyšovania povedomia o zdraví mužov.

Osobitná pozornosť je venovaná podpore zdravého životného štýlu mužov a osvete v oblasti mužských ochorení, akými sú rakovina semenníkov a rakovina prostaty. Ďalším cieľom akcie je upozorniť na problematiku duševného zdravia a samovrážd.

Názov charity vznikol ako hybridná zloženina dvoch anglických slov, fúzy (moustache) – vyjadrujúce typicky mužský znak – a november (November). Každoročná celosvetová akcia je viditeľná už na začiatku novembra, kedy sa muži oholia a do konca mesiaca si nechajú rásť fúzy.

Dôraz je kladený na včasnú detekciu rakoviny semenníkov najmä u mladých mužov ich pravidelným samovyšetrením. Starším mužom je navyše odporúčaná pravidelná kontrola prostaty.

Vedeli ste, že nádory semenníkov sú najčastejším zhubným ochorením mužov vo veku od pätnástich do štyridsiatich rokov? Jedinou možnosťou, ako sa brániť, je zachytiť nádor včas a tým zabrániť rozvoju pokročilejšieho štádia ochorenia. Zachytiť nádor včas znamená pravidelne vykonávať samovyšetrenie semenníkov!

Nádor semenníkov môže ohroziť život chorého, pri včasnom odhalení je však úspešne liečiteľný. Odporúča sa preto pravidelne vykonávané samovyšetrenie. To by sa malo vykonávať raz mesačne po horúcej sprche či kúpeli. Vyšetrenie u lekára by sa mali podrobiť tí, čo zaznamenajú niektorý z nasledujúcich príznakov:

  • hrčka na semenníku
  • bolesť
  • zmeny konzistencie
  • krv v spermiách počas ejakulácie
  • nahromadení tekutiny v miešku
  • zmena veľkosti jedného či oboch semenníkov

samovysetreni varlat _infografika2_cz

Ako na samovyšetrenie semenníkov?

Nezaberie to viac, ako päť minút. Nezabudnite prehmatať aj partnera alebo partnerku. Celých 30% rakoviny totiž odhalí práve ruka nášho partnera.
 
1.) Siahajte si na “gule” každý mesiac
 
Pravidelnosť je v tomto prípade veľmi dôležitá. Existujú dokonca aplikácie (ako napríklad „Strážca Gúľ“), ktoré Vám v pravidelných intervaloch samovyšetrenie pripomenú.
 
2.) Prezrite si ich
 
 rovnaké ako minule? Mení tvar, veľkosť? Vidíte zmeny na koži alebo hrčku?
 
3.) Siahnite si na ne
 
Všímajte si zmeny konzistencie, hrčiek, tvrdosti, stavu kože.
 
4.) Prehmatajte si ich oboma rukami 
 
Pekne jednu po druhej uchopte medzi palec a ukazovák s prostredníkom a premasírujte.
 
5.) Hmatajte odhora dole a odspodu hore

Prehmatanie nepodceňujte. Len vziať do ruky nestačí. Choďte prstami vo všetkých smeroch najskôr hore, potom dole. Všímajte si nerovnosti povrchu gulí i hrčiek vnútri. Pozor: Vzadu hore si nahmatáte nadsemenníky. Pokiaľ sú súmerné a na oboch stranách rovnaké, je to v poriadku.
 
6.) Keď nič nenahmatáte, radujte sa
 
A siahnite si na ne opäť za mesiac!
 
9.) Keď niečo nahmatáte
 
Nepanikárte a dohodnite si návštevu urológa či praktického lekára. Ten Vám vystaví žiadanku na odborné vyšetrenie.
 
 
 
 
Lenka Havlíček
 
Ak ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, dajte nám, prosím, vedieť na mail  korektura@brainmarket.sk. Ďakujeme!