Čistiace prostriedky v domácnosti sú najrozšírenejším jedom na svete

Škodlivosť bežných čistiacich prostriedkov

Najväčším problémom pri upratovaní je toxicita používaných produktov. Pri výrobe konvenčných čistiacich prostriedkov sa používa mnoho škodlivých a potenciálne nebezpečných chemikálií. Dopad na životné prostredie a človeka môže byť zničujúce. Našťastie existuje riešenie v podobe ekologických čistiacich prostriedkov.

Bežne čistiace a pracie prostriedky môžu obsahovať toxické chemikálie, ktoré môžu spôsobovať mnoho zdravotných problémov, vrátane astmy, hormonálnej nerovnováhy, neurotoxicity, poruchy reprodukcie, kožné vyrážky, podráždenie očí a dýchacích ciest, popáleniny alebo dokonca rakovinu. Zbavenie sa toxických látok v domácnosti je prvý predpoklad pre upevnenie celkového zdravia a začiatok šetrného správania sa k prírode.

Priemerná domácnosť ukrýva doma vo svojom upratovacom arzenáli asi 62 toxických chemikálií. V mnohých domácnostiach sú jedinci vystavení na dennej báze napríklad ftalátom, ktoré sú obsiahnuté v syntetických vonných látkach (obvyklým zástupcom tejto chemickej ríše sú klasické dávkovače vône s časovačom alebo vône do zásuvky). Ftaláty sú zabijakom androgénu. Takže chlapi, ak chcete mať test0sterón vysoko a neplakať po večeroch u Denníka Bridget Jonesovej, tak sa zbavte interiérových voňaviek.

Zatiaľ čo niektoré produkty spôsobujú okamžitú reakciu (ako je napríklad bolesť hlavy, popálenie kože), ostatné produkty môžu spôsobiť tzv. toxickú záťaž. To znamená, že sa postupne zvyšuje počet toxických látok v tele - bioakumuláciu. Problémy spojené s expozíciou toxickými látkami sa nemusí prejaviť v rádoch dní, alebo mesiacov, ale môžu sa prejaviť až po desiatkach rokov práve vplyvom toxickej záťaže, hromadenie sa v organizme. Nikdy sa nemôžeme úplne vyhnúť kontaktu s toxickými látkami, ale je v našej moci je výrazne obmedziť.

Pokiaľ, ale viete, že niektoré veci nezmeníte, napr. pracujete na hoteli, kde sú na každom rohu dávkovača ftalátových vôni, alebo drhne každý deň auta v umývačke, potom by som vám poradil vždy používať ochranné pomôcky a udržiavať si pečeň v kondícii. Pretože je to práve pečeň, hlavný orgán metabolizmu a detoxikácie, ktorý dokáže zbavovať organizmus toxínov. K tomu by som odporučil produkty: Liv.52, L-Cystein a Glutathione.

Čo na nás číha v domácich čistiacich prostriedkoch

Vyznať sa v zložení čistiacich prostriedkov je poriadna veda. Pre obyčajného človeka takmer nemožné. Medzi látkami, ktoré v zložení sú aj nie sú uvedené môžeme nájsť látky z kategórie hormonálnych disruptorov (xenoestrogeny), karcinogénnych látok alebo neurotoxínov, viz minulý článok.

Amoniak

Je známo, že amoniak môže dráždiť pokožku alebo vdýchnutí dokonca aj pľúca. Mimo to môže spôsobiť poškodenie obličiek a pečene. Ak sa amoniak zmieša s výrobkami obsahujúce chlórové bielidlo (chlórnan sodný), vytvorí sa vysoko jedovatý plynný chloramín. Amoniak sa vyskytuje hlavne v čistiacich prostriedkoch na okná, a je tak takmer vždy vdychovaný. Používanie prípravkov, kde je amoniak môže spôsobiť astmu alebo bronchitídu.

Butoxyethanol 

Butoxyethanol je kľúčovou zložkou v mnohých prostriedkoch na čistenie okien a dáva produktu charakteristickú sladkú vôňu. V laboratórnych experimentoch bolo preukázané, že vystavenie vysokým dávkam 2-BE spôsobuje problémy reprodukčného systému. Môžeme ho nájsť v prostriedkoch na sklo alebo u odstraňovačov škvŕn.

MEA (monoethanolamin), DEA (diethanolamin), TEA (triethanolamin)

MEA, DEA a TEA sú chemikálie preukázateľne narušujúce hormóny a spôsobujúce rakovinu. Dráždia pokožku, oči a dýchacie cesty. Môžeme ich nájsť v tekutých pracích prostriedkoch alebo v prostriedkoch na riad. V EÚ je (DEA) na zozname sekundárnych alkylových a alkanolaminových soľou a nesmie byť používaný v kozmetických produktoch a produktoch osobnej hygieny. Deriváty DEA sú v kozmetike povolené, ak je ich množstvo menšie alebo rovné 0,5%.

Vonné chemikálie

Mnoho vonných látok je dráždivých a môžu vyvolať alergie, migrény a astmu. Okrem toho sa syntetické pižmo v pracích prostriedkoch hromadí v životnom prostredí a môže byť toxické pre vodné organizmy. Určité syntetické pižmo pôsobí tiež ako endokrinný disruptor, čo znamená, že narúša hormonálnu rovnováhu.

Ftaláty

Ftaláty sa bežne používajú ako vonná zložka v produktoch a patria medzi endokrinné disruptory, ktoré narušujú reprodukčný systém. Podľa štúdie z roku 2003 vykonanej vedci z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb z Harvardskej univerzity, mužom s vyšším obsahom ftalátov v krvi sa výrazne znížil aj počet spermií. Ftaláty sú v pracích prostriedkoch, zmäkčovačoch, osviežovačoch vzduchu a dezodorantoch. Ak je to možné, vyberajte prírodné produkty alebo si vyberte tie bez vône.

Nonylfenolethoxyláty (NPE)

Nonylfenolethoxyláty sa rozkladajú na nonylfenol (NP), ktoré môžu napodobňovať v organizme mimikovať estrogény. V laboratórnych experimentoch bolo preukázané, že NP stimuluje rast rakovinových buniek a spôsobuje rakovinu prsníka. Tiež má nepriaznivé účinky na reprodukčný systém rýb a iných vodných organizmov.

Fosfáty

Fosfáty predstavujú nebezpečenstvo pre životné prostredie, pretože spôsobujú nadmerný rast vodných rastlín, ktoré potom hubia ostatné vodné živočíchy. Fosfáty nájdeme v prostriedkoch na umývanie riadu, pracích a čistiacich prostriedkoch.

Kvartérne amoniové zlúčeniny (QUATS)

Kvartérne amóniové zlúčeniny sú dráždivé a pri kontakte s pokožkou môžu vyvolať alergickú reakciu. Je tiež známe, že spôsobujú astmu a predbežné dôkazy naznačujú, že môžu nepriaznivo ovplyvniť reprodukčný systém. Vyskytujú sa vo zmäkčovačoch a antibakteriálnych čistiacich prostriedkoch. QUATs podobne ako triclosan pomáhajú pestovať baktérie, ktoré sú rezistentné na účinky antibiotík.

Dihydrát dichlorisokyanurátu sodného

Je žieravý, môže dráždiť oči, kožu a dýchacie cesty. Tiež môže tvoriť plynný chlór, ktorý spôsobí popáleniny očí a kože. Štúdie zistili, že vysoké dávky tejto chemikálie spôsobujú poškodenie obličiek. Nájdeme ho v dezodorantoch a dezinfekčných prostriedkoch.

Hydroxid sodný

Hydroxid sodný, inak tiež známy ako lúh je vysoko žieravý. Spôsobuje popáleniny očí, kože, poškodenie pľúc a dýchacích ciest. Nesmie prísť do kontaktu s pokožkou. Býva používaný na čistenie odpadov.

Laurylsulfát sodný (SLS) a laurethsulfát sodný (SLES)

SLS a SLES sú detergenty, ktoré predstavujú vážne zdravotné riziko, pretože ak je organizmus týmto látkam vystavený, môžu poškodiť imunitný systém. Nájdeme ich v tekutých pracích prostriedkoch alebo šampónoch.

Triclosan

Triclosan je syntetická substancia s antibakteriálnym účinkom, ktorá je toxická, pretože ide o endokrinný disruptor, ktorý môže mimikovať estrogény a narušovať hormonálnu rovnováhu. Existujú tiež obavy, že jeho rozsiahle používanie vo výrobkoch dennej spotreby prispieva k tvorbe baktérií, ktoré sa potom stávajú rezistentné na účinnosť antibiotík. Je to potenciálny karcinogén. Je toxický pre vodné organizmy a riasy. Nájdeme ho v prostriedkoch na umývanie riadu, zubných pastách alebo hračkách.

triklosan-ucinky-infografika-brainmarket-sk

Fenoly

Fenoly sú extrémne žieravé látky, ktoré môžu spáliť pokožku. Absorpcie pľúcami alebo kožu môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému, zá*** pľúc, dýchacie ťažkosti, ale tiež môžu trvale poškodiť obličky a pečeň. Sú v osviežovačoch vzduchu, čistiacich prostriedkoch, alebo leštidlo na nábytok.

Chlór

Chlór môžeme nájsť vo WC čističoch, bielidlách alebo v prostriedkoch na odstránenie plesní. Zdravotné riziká vyplývajúce z používania takýchto prípravkov môžu byť chronické alebo tiež akútne. Dráždi respiračný systém a z dlhodobého hľadiska môže mať chlór negatívny dopad na správne fungovanie štítnej žľazy.

Našťastie existuje riešenie v podobe eko drogérie

Prečo používať ekologické čistiace a pracie prostriedky

  • Nie je potreba používať ochranné pomôcky, pretože sú šetrné k pokožke aj k dýchaciemu ústrojenstvu.
  • Nezaťažuje pečeň, obličky, pľúca ani imunitný a hormonálny systém.
  • Sú šetrné k prírode rovnako, tak ako k osobám a zvieratám v domácnosti.
  • Ich používanie je trvalo udržateľné. Nezaťažuje životné prostredie, napr. nepodieľajú sa na vývoji rezistentných baktérií, neničia vodné organizmy. Väčšinou sú vyrábané z obnoviteľných zdrojov.
  • Ceny sú takmer totožné ako bežné čistiace prostriedky.
  • Funguje rovnako dobre ako bežná drogéria.

Prejsť na ekologické čistiace a pracie prostriedky je krok správnym smerom. Urobíte obrovskú službu pre zdravie svoje a svojich blízkych a tiež pre planétu. Ak máte v domácnosti deti, potom prejdite aspoň kvôli nim. Deti nemajú nemajú tak vyvinuté detoxikačné procesy ako dospelí a trpia toxickou záťažou najviac.

přirodni-kosmetika

 Veronika Halusková, Jiří Votava

 

***slovo zápal sa nesmie používať.

Ak ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, dajte nám, prosím, vedieť na mail korektura@brainmarket.sk. Ďakujeme!