4 dôvody prečo potrebujete Vitamín K2 ako MK-7

Pravdepodobne ste o vitamíne K2 doteraz nikdy nepočuli. A to aj napriek tomu, že hrá tento vitamín zásadnú rolu v mnohých aspektoch nášho zdravia, je v našej strave vzácny a doposiaľ mu nebola venovaná veľká pozornosť. Okrem vitamínu K1 je známy od začiatku 20. storočia i vitamín K2 (menachinon [MK]). Ten sa výrazne líši od vitamínu K1 (fylochinon), ktorý primárne prispieva ku zrážaniu krvi.

Vitamín K2 zo stravy doplniť nezvládneme...

Vitamín K2 sa nachádza v živočíšnych a fermentovaných potravinách. Jedná sa napríklad o mliečne výrobky s vysokým obsahom tuku z kráv kŕmených trávou, žĺtkami, pečeňou a ďalším. Vitamín K je rozpustný v tukoch, čo znamená, že nízkotučné a chudé živočíšne produkty ho príliš neobsahujú.

Vitamín K2 ako MK-4 alebo MK-7?

Čiže menachinon bol do značnej miery prehliadaný, než bol v posledných 15 rokoch znovuobjavený ako dôležitý faktor zdravia kostí kardiovaskulárneho systému

Vitamín K2 MK-7

Má omnoho dlhší polčas v porovnaní s vitamínom K1. Po vstrebaní z tráviaceho traktu vitamín K2 ako MK-4 rýchlo zmizne z obehu (polčas = 1-2 hodiny). Oproti tomu má MK-7 veľmi dlhý polčas (v rozmedzí 2-3 dní). To znamená, že MK-7 je pre telo omnoho biologicky využiteľnejší.

1.) Vitamín K2 ako MK-7 transportuje viac vápniku do kostí než Vitamín K2 ako MK-4

K3 sa ďalej delí na podrodinu 10 molekúl, ktoré zdieľajú molekulárny chinínový kruh, ale majú izoprenoidné postranné reťazce rôznych dĺžok (MK-4 až MK-13). Vitamín K2 je nevyhnutný pre aktiváciu osteokalcínu. Jedná sa o nekolagénnu bielkovinu, ktorú produkujú kostné bunky, tzv. osteoblasty a tým sa podieľa na mineralizácii kostí. Osteokalcín transportuje a integruje vápnik do kostí a zubov, pretože v opačnom prípade sa vápnik hromadí v cievach, mozgu alebo obličkách, a to je naopak veľmi škodlivé. Z desiatich foriem menachinónu sú pre zdravie kostí najdôležitejšie MK-4 a MK-7. Napriek tomu, oba sú preukázateľne prínosom. MK-7 aktivuje najväčší podiel osteokalcínu a je pre telo najlepšou formou vitamínu K2. Plne aktivovaná hladina osteokalcínu v krvi zaisťuje, že sa pre tvorbu kostí využije maximálne množstvo dostupného vápnika.

 

vitamin_K2_MK-7_infografika_brainmarket_SK

2.) Vitamín K2 udržiava zdravé a silné kosti

So zdravím kostí je spojený predovšetkým už zmienený vápnik. Ten je uložený v kostiach a je zásadný pre celkové zdravie kostrového systému. Ďalej je tiež nevyhnutný pre svalovú kontrakciu i nervové reakcie. Naše kosti prechádzajú neustálou regeneráciou. Celý proces riadia dva typy buniek: osteoklasty a osteoblasty. Osteoklasty odstraňujú starú alebo poškodenú kosť (kostná resorpcia) a osteoblasty syntetizujú kosť novú. Zdravie kostí veľmi závisí na tejto rovnováhe. Keď je kostná resorpcia rýchlejšia než je syntetizovaná nová, môžu sa kosti stať krehkými.

Pre synergiu účinku na zdravie kostí je vhodné užívať vitamín K2 s vitamínom D3

Značná pozornosť je venovaná forme vitamínu K2 ako MK-7 v kombinácii s vitamínom D3, ktorý je dôležitý pre stavbu kostí, pretože zvyšuje absorpciu vápnika z čriev. Sú to práve osteoblasty, ktorú sú ovplyvnené vitamínom D3. Avšak bez vitamínu K2 by proces tvorby kostí nefungoval správne. Osteoblasty produkujú už zmienený osteokalcín, ktorý hrá dôležitú rolu v mineralizácii kostí a homeostáze vápniku. To znamená, že celý tento proces závisí na kooperácii oboch týchto vitamínov.

ucinky-vitaminu-d3-k2-infografika-brainmarket-sk

Po tridsiatom a štyridsiatom roku dochádza k úbytku kostnej hmoty a zvyšuje sa riziko zlomenín, neskôr osteoporózy. Osteoporóza nastáva vtedy, keď je znížená minerálna hustota kostí. Odhaduje sa, že okolo 200 miliónov ľudí na celom svete trpí osteoporózou. Toto ochorenie postihuje trikrát toľko žien ako mužov. U tretiny žien nad 50 rokov sa dajú očakávať zlomeniny spojené práve s osteoporózou, pretože nástup menopauzy a pokles hormónu estrogénu súvisí s úbytkom kostnej hmoty. V štúdii 244 zdravých postmenopauzálnych žien, ktoré užívali 180 μg MK-7 alebo placebo každý deň po dobu 3 rokov, MK-7 obmedzil pokles BMD a silu kostí v bedrovej chrbtici súvisiaci s vekom.

prednosti_vitaminu_K2_vital_infografika_brainmarket_SK

3.) Vitamín K2 znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení

Dôležité je tiež, že osteoporózu má v konečnom dôsledku na svedomí kalcifikácia ciev, ktorej rozsah môže v budúcnosti znamenať zvýšené riziko kardiovaskulárneho ochorenia. Štúdie ukazujú, že vitamín K2 môže znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení tým, že bráni kalcifikácii (zvápenateniu) tepien. Vitamín D3 podporuje absorpciu vápnika z čriev, aby bol k dispozícii pre stavbu kostí, ale je to predovšetkým vitamín K2, ktorý pomáha transportovať vápnik priamo do kostí a zabraňuje jeho usadzovaniu v cievach a mäkkých tkanivách. Prítomnosť kalcifikovaných plakov ďalej zvyšuje riziko srdcového infarktu a mozgových príhod, pretože kalciové plaky, ktoré sa uvoľňujú do krvného obehu, čím môžu upchávať cievy a narúšať tak prietok krvi. Nakoniec môže dôjsť k prasknutiu cievnej steny (arteriálna disekcia).

Rotterdamská štúdia s takmer 5 000 holandskými mužmi a ženami poskytuje jedny z najsilnejších dôkazov prevencie kardiovaskulárnych ochorení s vitamínom K2. Účastníci vo veku nad 55 rokov sa zúčastnili štúdie po dobu 8 - 11 rokov. Štúdia ukázala, že strava s vysokým obsahom vitamínu K2 znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a úmrtnosť. Štúdie uvádzajú, že kalcifikácia tepien a úmrtie súvisiace s kardiovaskulárnym ochorením boli znížené o 50% a úmrtnosť zo všetkých príčin bola znížená o 25%.

Kľúčová štúdia Kanpen z roku 2015 poskytuje spoľahlivé dôkazy o tom, že okrem prevencie môže vitamín K2 zvrátiť aktuálnu hladinu kalcifikácie a obnoviť arteriálnu flexibilitu. V opačnom prípade sa jedná o tzv. tuhosť ciev (starobu ciev). V oblasti prevencie kardiovaskulárnych ochorení ide o moderný trend, kedy sa meria ako kvalitne prúdu krv našimi cievami. U účastníkov so zvýšenou arteriálnou tuhosťou na začiatku štúdie táto preukázala významné zníženie tuhosti u testovacej skupiny MK-7 po 3 rokoch (v dávkach 180 µg / deň). U skupiny štúdie dokázala obnovenie pružnosti a a pružnosti ciev - v podstate návrat do predchádzajúceho stavu alebo stupňa.

4.) Vitamín K2 je dôležitý pre zdravie pľúc i obličiek

Nie len že Vitamín K2 pôsobí preventívne proti vzniku usadenín vápniku v cievach, ale okrem toho dokáže rozpustiť už vzniknuté usadeniny. Na rozdiel od toho jeho nedostatok spôsobuje kôrnatenie tepien, zvýšenú hladinu v cievach, bolesti hlavy, chrbta a kĺbov, riziko osteoporózy a zvýšené riziko Alzheimera. Okrem kalcifikácie ciev môže dôjsť tiež k zvápenateniu pľúc a obličiek. To znamená, že podobne ako u ciev, aj pľúca môžu obsahovať usadeniny vápnika. Usadeniny vápnika môžu byť i v obličkách, pre ktoré je typická tvorba obličkových kameňov. Okrem vyššie zmienených účinkov, vitamín K2 podporuje tiež imunitný systém a podieľa sa na regulácii zdravia pľúc. 

5.) Nie je MK-7 ako MK-7

Patentovaná stabilná forma Vitamínu K2 MK7

K2VITAL®DELTA MK7, ktorý sme použili v BrainMax D3 & K2 je omnoho stabilnejší pri bežných i vyšších teplotách a nepodlieha rýchlej biodegradácii ako iné formy Vitamínu K2. Z prieskumu firmy Kappa Bioscience bolo zistené, že len 5% produktov s vitamínom K2 MK7 splnilo deklarovaný obsah na etikete. U polovice produktov s vitamínom K2 bol zistený len polovičný obsah vitamínu oproti etikete. Zvyšok produktov neobsahoval takmer žiaden vitamín K2. Všetky produkty s K2VITAL® DELTA  obsahovali deklarované množstvo vitamínu K2.

Vitamin K2 MK7

Spoločnosť Kappa uskutočnila tiež prieskumy kvality, stability a účinnosti Vitamínu K2 v doplnkoch stravy v neminerálnych kombináciách, kde by stabilita nemala byť problém. Polovica týchto neminerálnych produktov s vitamínom K2 mala problémy s kvalitou, pričom celá jedna tretinu vzorky nevykazovala žiadny merateľný obsah Vitamínu K2 (nula). V pätine produktov bol zmeraný obsah K2 v rozmedzí 26-75% oproti deklarovanému množstvu na etikete. Len u štvrtiny produktov odpovedalo namerané množstvo vitamínu K2 množstvu na etikete.

Vitamin K2 MK7 vitaldelta

Odporúčaná denná dávka vitamínu K2

Všeobecne je odporúčaná denná dávka vitamínu K 75 µg, avšak tieto odporúčania nerozlišujú vitamín K1 a K2, ktoré majú v organizme odlišné funkcie. Kvôli nedostatočnému vstrebávaniu vitamínu K2 z potravy je jeho suplementácia nevyhnutná. Možným vysvetlením nedostatku K2 sú zmeny v konzervácii a skladovaní potravín, ktoré znižujú prirodzené kvasenie v potravinách. K2 ako MK-7 je biologicky dostupný a má najdlhší polčas zo všetkých vitamínov K. Jeho užívanie je bezpečné a bez hlásených vedľajších účinkov a to i dokonca vo vysokých dávkach. Avšak odporúčaná denná dávka je medzi 150 - 200 mcg. Štúdie tiež ukazujú, že MK-7 je najlepší pre suplementáciu, pretože je lepšie absorbovaný a je najviac bioaktívny.

Záver

Viac než Vitamín K2 je známejší jeho vápnikový brat vitamín D3. A to aj napriek samotnému užívaniu vitamínu D3 v odporúčaných dávkach 8895 IU denne, ktorá bola stanovená vedcami z Edmontu, by mohlo byť spojené s usadzovaním vápnika v cievach. A práve preto je veľmi vhodné tieto 2 vitamíny užívať spolu. Najlepšou formou Vitamínu K2 je MK-7. Ale nie je MK-7 ako MK-7. V štúdiách spoločnosti Kappa Bioscience bolo len veľmi málo foriem vitamínu K2 stabilných, a teda pre telo využiteľných v množstvách, ktoré boli deklarované na etikete produktov. A z toho dôvodu sme sa rozhodli použiť do BrainMax D3 & K2 patentovanú formu vitamínu MK-7: K2VITAL®DELTA od nemeckej spoločnosti Kappa Bioscience. Pretože je omnoho stabilnejší a pre telo lepšie využiteľnejší. Vitamín D3 a K2 spolu dohromady tvoria dvojstrannú zbraň pre zdravie kostí, zubov, pľúc, obličiek, podporu imunity, kardiovaskulárneho zdravia, zníženie rizík respiračných ochorení.

Veronika Halusková

Zdroje:

1. https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Vitamin_K2_MK-7_healthy_bone_healthy_body/115898

2. https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Vitamin_K2_MK-7_healthy_bone_healthy_body/115898

3. https://www.nutraceuticalbusinessreview.com/news/article_page/Vitamin_K2_MK-7_and_Cardiovascular_Calcification/149814

4. https://medicalnewsbulletin.com/vitamin-k-deficiency-lung-heart-diseases/

5. www.iofbonehealth.org.

 

 

 Ak ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, dajte nám, prosím, vedieť na mail korektura@brainmarket.sk. Ďakujeme!