Jarné upratovanie skladu! Stovky produktov výhodnejšie! NAKUPOVAŤ

Na čo je acetylcholín? A 9 dôvodov, prečo ho zvýšiť!

Dnešný článok stojí za dočítanie do konca. Dozviete sa v ňom nie len ako vám môže acetylcholín pomôcť s mentálnym výkonom a pamäťou, ale takisto ako acetylcholínová aktivita ovplyvňuje rýchlosť peristaltiky. Zjednodušene povedané, to prečo často chodíme alebo nechodíme na veľkú. Alebo ako môže acetylcholín súvisieť s produkciou rastového hormónu, ktorý je niekedy taktiež nazývaný elixírom mladosti. Prečo nám acetylcholín pomáha ráno vstávať alebo vďaka nemu vnímame menej bolesť...

Čo je acetylcholín a na čo slúži?

Acetylcholín je neurotransmitér (prenášač vzruchov medzi neurónmi v mozgu), ktorý je kľúčový pre fungovanie a zdravie mozgu. Acetylcholín je produkovaný v temennom laloku mozgu a je nevyhnutne dôležitý pre kognitívne funkcie, ale taktiež pre nervovo-svalovú činnosť. Hrá rozhodujúce role pri koncentrácií, učení, pamäti, ale takisto pri kvalite spánku. Nízka hladina acetylcholínu je spojená so zlou koncentráciou, úzkosťami alebo duševnou únavou či nejasnosťou.

Acetylcholín bol objavený ako jeden z prvých neurotransmitérov (ďalšie sú napr. serotonín, dopamín, GABA, atď.) už v roku 1914. Bol skúmaný pre jeho rolu v regulácií spánku a bdelosti. Acetylcholín sa niekedy nazýva "molekula pamäti", pretože nám pomáha učiť sa, sústrediť sa a celkovo udržovať mentálnu jasnosť. Ďalšími dôležitými rolami acetylcholínu sú podpora pozitívnej nálady, zatiaľ čo usmerňuje negatívne emócie ako sú strach a zlosť. Naviac podporuje neuroplasticitu mozgu, čo je vlastnosť, ktorá mozgu umožňuje vyvíjať sa v priebehu života.

proc-zvysit-acetylcholin_SK

Cholín prekurzorom acetylcholínu

Predpokladá sa, že cholín je metabolickým prekurzorom acetylcholínu, ktorý bol pôvodne používaný jednobunkovými organizmami pred miliardami rokov k tvorbe bunkových membrán (ochranná vrstva buniek). Odhaduje sa, že až 90% populácie neprijíma dostatok cholínu z potravy. Medzi najlepšie zdroje cholínu z potravy patria vajcia, hovädzie mäso, brokolica alebo losos (morské plody).

5_potravin_s_vysokym_obsahom_cholinu_update_infografika_sk

Látky pre doplnenie cholínu do mozgu

Z hľadiska suplementácie cholínu existujú zatiaľ 2 nádejné riešenia v podobe citikolín alebo Alpha GPC. Obe sme dosadili do BrainMax Choline Infusion a Neurohacker Manifesto.

1.) Alpha GPC

L-alfa-glycerylfosforylcholin, skrátene Alpha GPC je vysoko biodostupnou formou cholínu, ktorá dokáže prechádzať do mozgu a v ňom zvyšovať množstvo cholínu. Spoločne s citikolínom je považovaný za jedno z najlepších riešení pre zvyšovanie hladiny acetylcholínu. Užívanie Alpha GPC je spojené so zlepšením pamäte, schopnosťou učiť sa a duševnou rovnováhou  [12]. Alpha GPC môže takisto zvýšiť hladinu dopamínu v mozgu, čo významne pomáha mozgovej funkcii, ale takisto nám, pretože sa zvýši motivácia a celkový mentálny výkon. Alpha GPC naviac zvyšuje prietok krvi a kyslíka do mozgu, čím ovplyvňuje celkový metabolizmus a výživu mozgu

 

Alphu GPC je vhodné užívať aj pred tréningom kvôli zvýšeniu produkcie rastového hormónu až o 60%

Medzi ďalšie účinky Alpha GPC patrí zvýšenie energie a sily, pretože pomáha s regeneráciou svalov po cvičení [3], Jej užívanie je takisto spojované so zvýšením produkcie rastového hormónu a s miernym energetickým nabudením, preto je vhodné užívať ju pred cvičením [4]. Existuje štúdia, kde došlo u kontrolovaných subjektov po fyzickej záťaži ku zvýšeniu produkcie rastového hormónu až o 60% [5]. Alphu GPC môžete nájsť spoločne s ďalšími nootropikami BrainMax Neurohackerktorého zloženie sme upgradovali strojnásobením Alpha GPC (z 250 mg na 750 mg).

2.) Citikolin

Citikolin je prirodzene vyskytujúca sa zlúčenina cholínu a cytidínu, ktorá sa nachádza v každej bunke vášho tela a zvlášť vo vysokých koncentráciách v mozgu. Rovnako ako Alpha GPC je citikolin vysoko biodostupná forma cholínu. Pomáha transportovať dopamín, čím zvyšuje jeho uvoľňovanie do mozgu. Zatiaľ čo cholín môže pomôcť s funkciou mozgu, cytidín môže byť takisto užitočný, akonáhle je premenený na uridín (podporuje formovanie synapsií a kondície neurónov).

Citikolin je spojený so zlepšením pamäte a funkciami mozgu [6]. Citikolín môže u ľudí zlepšovať kognitívne funkcie a koncentráciu. Je ho teda vhodné užívať pre maximálnu koncentráciu, napr. pri učení alebo kreatívnej práci. Bolo takisto zistené, že citikolín zlepšuje celkovú integritu membrány v neurónoch a vedie ku spomaleniu zániku neurónov [7]. Prečítajte si tiež článok 10 najlepších nootropík pre zvyšovanie mentálneho výkonu a zlepšenie zdravia mozgu.

6_najlepsich_nootropik_Infografika_Instagram_BrainMarket

Prečo stimulovať hladinu acetylcholínu a na čo je dobrý?

1.) Učenie a pamäť

Existuje niekoľko vedeckých štúdií, ktoré naznačujú, že acetylcholín hrá kľúčovú rolu pri učení a schopnosti pamätať si. Pokiaľ chcete stimulovať koncentráciu, zlepšiť pamäť a mentálny výkon, mala by pre vás byť prioritou vyššia hladina acetylcholínu.

Ako som už písal v úvode, nízka hladina acetylcholínu je spojená so zlou koncentráciou, úzkosťami alebo duševnou únavou či nejasnosťou. Nedostatok acetylcholínu je spojený aj so závažnejšími neurologickými chorobami ako sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba alebo aj skleróza multiplex. Mozgy pacientov s Alzheimerom obsahujú nízke hladiny acetylcholínu a acetylcholínových receptorov [8]. Lieky na Alzheimerovu chorobu fungujú na princípe blokácie rozkladu acetylcholínu

Existuje štúdia uskutočnená na opiciach, kedy im bolo narušené zásobovanie acetylcholínu v mozgu, čím by bolo spôsobené poškodenie pamäte podobné s ľudskou emnéziou [9, 10].

V ďalšej štúdií uskutočnenej na 1400 osobách bolo zistené zlepšenie kognitívnych funkcií pri zvýšenom príjme cholínu (verbálna a vizuálna pamäť) [11]. Podobne jedna malá štúdia s 24 zdravými dobrovoľníkmi mužského pohlavia potvrdila, že suplementácia citikolinu môže zlepšiť radu kognitívnych procesov (vrátane pracovnej pamäte a verbálnej pamäte) [12].

 

2.) Ovládanie cyklu spánku a bdelosti

Acetylcholín bol prvýkrát objavený a študovaný práve pre jeho rolu v regulácií cyklu spánku a bdelosti [1314]. Acetylcholín je jedným z hlavných neurotransmitérov, o ktorých sa predpokladá, že sú zodpovedné za stimuláciu bdelosti (ďalšími dôležitými neurotransmitérmi a hormónmi sú orexín, histamín, norepinefrín a dopamín) [1516].

Existujú štúdie, ktoré preukazujú, že aktivita acetylcholínových neurónov behom vstávania významne narastá, kdežto počas spánku je potlačená  [17]. Účinky acetylcholínovej podpory bdelosti môžu súvisieť aj s niektorými drogami, ktoré zvyšujú jeho hladinu napr. amfetamíny, či lieky proti narkolepsií (modafínií) alebo kokaín. Naopak účinky sedatív a hypnotík môžu súvisieť s reguláciou acetylcholínovej aktivity tým, že stimulujú receptory GABA, ktoré potláčajú uvoľňovanie acetylcholínu v mozgovom kmeni [1819].

Zatiaľ čo počas spánku je aktivita acetylcholínu potlačená, tak v najhlbšej fázy REM sa jeho hladiny zvyšujú. Táto fáza je pre mozog vyložene o ukladaní a spracovaní informácií, ktoré sme načerpali počas dňa, je teda spojená rovnako ako acetylcholín s rolou učenia a pamäte [20212223].

3.) Koncentrácia a pozornosť

Existuje štúdia so 60 zdravými ženami vo veku 40 až 60 rokov, v ktorej bolo u subjektov zistené zlepšenie pozornosti a koncentrácie po 28 dňoch užívania citikolin-cholinu. Citikolin-cholin je látka, o ktorej sa predpokladá, že zvyšuje hladinu acetylcholínu priamo v mozgu [24].

4.) Produkcia  rastového hormónu

Výskumy naznačujú, že acetylcholínová aktivita má vplyv na produkciu alebo sekréciu rôznych hormónov v tele a mozgu (napr. polaktín a rastový hormón). Niektoré štúdie uvádzajú, že acetylcholín takisto priamo súvisí s tvorbou a vylučovaním rastového hormónu (GH) v hypofýze. Úplné mechanizmy tohto javu ešte nie sú známe, ale vedci sa domnievajú, že značné množstvo účinkov acetylcholínu na hormóny môže pochádzať z jeho schopnosti ovplyvňovať nervovú aktivitu v hypotaláme, čo je oblasť mozgu, ktorá je do regulácie hormónov silno zapojená [2526].

Štúdie naznačujú, že stomatostatín ako blokátor rastového hormónu môže byť redukovaný prekurzormi cholínu ako sú  Alpha GPC a citikolin, čím sa spomalí znižovanie hladiny rastového hormónu. Acetylcholín pôsobí ako blokátor somatostatínu a zvyšuje tak rastový hormón.

rustovy-hormon-behem-spanku-infografika-brainmarket-sk

Mimochodom najviac rastového hormónu je produkovaného v prvých dvoch hodinách spánku pri 3. a 4. fázi NREM. Preto by ste nemali zanedbávať spánok, a to zvlášť pokiaľ cvičíte a máte snahu spaľovať tuky a budovať svaly.

5.) Proti***lový účinok

Acetylcholín má významný vplyv v boji proti zá***lu. Jeho význam je tak markantný, že po ňom bola pomenovaná aj biologická cesta: "cholinergná protizá***lová cesta" [27]. Táto cesta brzdí účinok na imunitnú odpoveď spôsobenú cytokínmi (pre-záp***lové bunky), ktoré sú produkované bunkami imunitného systému pri zranení alebo infekcií. Táto cesta by teda mohla ochrániť telo pred rozšírením zá***lovej reakcie do ďalších orgánov [28].

V jednej štúdií na zvieratách boli zvýšené hladiny acetylcholínu spojené so znížením zá***lu črevnej sliznice a to pravdepodobne v dôsledku aktivácie alfa-7 nikotínových acetylcholínových receptorov (a7nAChRs), ktoré inhibujú uvoľňovanie prezá***lových cytokínov  [29]Acetylcholín môže potlačiť zá***l inhibíciou týchto imunitných buniek. V štúdiách s chronickým zá***lom čreva (IBD) bola zistená znížená aktivita vagus nervov, čo môže byť čiastočne výsledkom zníženia protizá***lovej stimulácie acetylcholínom [30].

6.) Ochrana pred infekciami

Ukazuje sa, že okrem zá***lu môže mať acetylcholín vplyv aj v reakcií imunitného systému na infekciu. V štúdií na zvieratách bolo zistené, že acetylcholín môže počas určitých typov infekcie regulovať tvorbu biofilmu (štruktúra tvorená baktériami, napr. plesňové infekcie spôsobené Candida albicans) [31].

7.) Zrýchľuje peristaltiku čiže pomáha pohybu čriev

Táto funkcia je spojená s aktivitou acetylcholínu v parassympatickom nervovom systéme, čo je časť nervového systému, ktorá sa spína počas trávenia, kedy dochádza k upokojeniu nervového systému, odpočinku. Opakom je sympatikus, ktorý telo prepína do bojového módu.

Predpokladá sa, že do tohto procesu sú zapojené špecifické nikotínové acetylcholínové receptory (nAChR). Tieto receptory stimuluje nikotín (preto "nikotínové"). To je taktiež dôvod, prečo 1 z 6 ľudí, ktorí prestali fajčiť trpia zápchou. Alebo prečo, keď si zapálite cigaretu možno pobežíte na veľkú [32]. 

Niektorí jedinci môžu mať zápchu takisto na antidepresívach spätného vychytávania monoamínov, teda inhibujú (regulujú) nikotínové acetylcholínové receptory[33].

8.) Zníženie bolesti

Acetylcholín by mohol byť takisto zapojený do sprostredkovania vnímania bolesti. Cielením na tento systém môže potenciálne pomôcť pri liečbe bolesti.

Niektoré výskumy uvádzajú, že liek na Alzheimerovu chorobu donepezil, ktorého hlavným účinkom je zvyšovanie hladiny acetylcholínu, vyvoláva pacientom úľavu od bolesti a môže pôsobiť aj ako preventívna liečba symptómov migrény [34]. Výška hladiny acetylcholínu v mieche je všeobecne spojená s úľavou od bolesti, zatiaľ čo zníženie aktivity acetylcholínu (napríklad blokovaním jeho receptorov) často vedie ku zvýšeniu citlivosti na bolesť [35].

9.) Zlepšenie prietoku krvi

Podľa posledných vedeckých poznatkov môže hrať acetylcholín rolu pri regulácií krvného obehu. Konkrétne stimuláciou produkcie oxidu dusnatého, ktorý riadi krvný tlak roztiahnutím ciev (vasodilatácia) v celom kardiovaskulárnom systéme[36].

Záver

Súčasné výskumy acetylcholínu sú ešte len na začiatku, ale už teraz je jasné, že tento neurotransmitér je veľmi dôležitý pre zdravie mozgu a celkovú mentálnu kondíciu. Ďalším dôležitým aspektom acetylcholínu je jeho schopnosť blokovať somatostatín, čím zmierňuje rýchlosť znižovania rastového hormónu. Inými slovami je acetylcholínová aktivita spojená s vyššími hladinami rastového hormónu.

Pre mňa bolo najzaujímavejšie zistenie schopnosti nikotínových acetylcholínových receptorov zrýchľovať peristaltiku. Tým som si odpovedal na dlhoročnú otázku, prečo tak často chodím na záchod. A to nie kvôli tomu, že by som fajčil cigarety (som nefajčiar), ale jednoducho preto, že mám príliš mnoho acetylcholínu v mozgu :)

Pokiaľ vás tento článok bavil, budem rád za jeho zdieľanie :)

Jiří Votava

 *** slovo zápal sa nesmie používať.

Ak ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, dajte nám, prosím, vedieť na mail korektura@brainmarket.sk. Ďakujeme!