Ako CéBéDé funguje? Vplyv CéBéDé na naše zdravie

Čo je CéBéDé?

CéBéDé je jeden z viac než 100 kanabinoidov prítomných v konope. Tieto prírodné molekuly majú pre ľudský organizmus mnoho pozitívnych účinkov. Po psychoaktívnom a neslávne známom tetrahydrokanabinole (téhácé) býva CéBéDé druhou najviac zastúpenou látkou v konope. Má podobnú chemickú štruktúru ako téhácé, ale jeho fyziologické účinky sú značne odlišné. Na rozdiel od téhácé je CéBéDé úplne nepsychoaktívne. Zároveň prostredníctvom nášho endokanabinoidného systému pozitívne pôsobí proti zá***u, bolesti, úzkosti, zlepšuje spánok regeneráciu

Ako CéBéDé funguje?

Mechanizmus účinku kanabinoidov na náš organizmus by sa dal prirovnať k odomykaniu zámkov v našom endkanabinoidnom systéme (ES), kde sú kanabinoidy kľúče receptory ES sú zámky. Užívaním CéBéDé púšťame do organizmu kľúče, ktoré v bunkách odomykajú zámky - receptory. Celá táto sieť receptorov tvorí náš endokanabinoidný systém (ES), ktorý podľa vedeckých poznatkov ovplyvňuje všetko od nálady, pamäte, motorických funkcií cez fungovanie imunitného systémurozmnožovanie, rast kostí až po vnímanie bolesti, chuti na jedlo či spánok. Hlavnou funkciou ES je udržiavanie vnútornej rovnováhy organizmu. Podľa najnovších štúdií práve CéBéDé CéBéGé pomáha navrátiť organizmus do vnútornej rovnováhy prostredníctvom pôsobenia na endokanabinoidné receptory.

endo-system-brainmarket-infografika-sk

Receptory endokanabinoidného systému môžu obsadzovať 2 typy látok: endokanabinoidy kanabinoidyEndokanabinoidy si naše telo produkuje samo, zatiaľ čo kanabinoidy sú produkované zelenými rastlinami. Kanabinoidy a endokanabinoidy fungujú rovnako, a preto je vhodné dopĺňať ich do organizmu pre podporu telesnej a mentálnej rovnováhy.

Endokanabinoidný systém je zložený z dvoch typov receptorov: CB1 a CB2

Receptory CB1 sa nachádzajú v celom tele, najviac sú však zastúpené v mozgovej kôre a mieche. Aktivácia receptorov CB1 pôsobí na útlm bolesti, zá***y, potlačenie kŕčov alebo zníženie teploty.

Receptory CB2 sú koncentrované predovšetkým v oblasti imunitného systému a v periférnych nervoch. Tu je mechanizmus účinku uskutočňovaný prostredníctvom odpovedi imunitného systému na proces odstránenia zá***u. Vďaka tomuto mechanizmu účinku sú kanabinoidy účinné pri liečbe ochorení alebo ich prejavoch.

cb1-cb2-vyskyt-brainmarket-sk

CéBéDé má mnoho zdravotných benefitov. Pri liečbe úzkostí, pôsobí ako úľava od bolesti a tiež pomáha udržiavať zdravú pokožku. Pretože je však CéBéDé oddelené od téhácé, psychoaktívnej zlúčeniny konope, môžu si užívatelia CéBéDé užívať jeho výhody bez toho, aby zažívali omamné pocity. To umožňuje užívať CéBéDé bez toho, aby sme sa museli obávať, že to naruší náš každodenný život.

Ako môže CéBéDé pomôcť?

 • Zmierňuje bolesti pri artritíde.
 • Zmierňuje chronické bolesti.
 • Znižuje chronickú bolesť nervov.
 • Zmierňuje zá***ovosť v tele
 • Zmierňuje svalové kŕče a ďalšie príznaky sklerózy multiplex
 • Zmierňuje nevoľnosť a vracanie vyvolané chemoterapiou pacientom s rakovinou.
 • Zmierňuje úzkosti depresie.
 • Zlepšuje kvalitu spánku
 • Pomáha liečiť akné a príznaky lupienky.
 • Pomáha pri liečbe závislosti na nikotíne heroíne zmiernením abstinenčných príznakov.

CéBéDé_trvzeni_infografika_brainmarket_sk

1) CéBéDé na úľavu od bolesti

Niekoľko štúdií dokazuje, že CéBéDé dokáže uľaviť pri chronických bolestiach spôsobených artritídou, sklerózou multiplex alebo pri bolestiach iného typu. Endokanabinoidný systém tela sa podieľa na regulácii všetkých našich emócií, imunitného systému a reakcií na bolesť. [1] Užívanie CéBéDé ovplyvní spôsob akým naše telo vníma a reaguje na bolesť. Bolo tiež dokázané, že CéBéDé znižuje spasticitu (porucha svalového napätia priečne pruhovaných svalov) jedincov so sklerózou multiplex a umožňuje im ľahšiu chôdzu s menšou bolesťou. V štúdii u jedincov s reumatoidnou artritídou znížilo CéBéDé bolesť v pokoji aj pri pohybe. [2]

 

2) CéBéDé pri prejavoch úzkosti

Úzkosť a depresia sú celosvetovo dve najčastejšie poruchy duševného zdravia. Rovnako ako CéBéDé ovplyvňuje spôsob akým telo vníma bolesť, môže CéBéDé tiež zmeniť reakciu endokanabinoidného systému na úzkostné poruchy a depresie.

V jednej štúdii u jedincov so sociálnou úzkostnou poruchou a fóbiou z verejného prejavu boli účastníci rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina dostávala dávku 600 mg CéBéDé, zatiaľ čo druhá skupina dostala placebo hodinu a pol pred tým, než sa zúčastnili testu pred verejnosťou. Jedinci, ktorí dostali CéBéDé zaznamenali významné zníženie ich úzkosti, rovnako ako kognitívnych porúch, ktoré pociťovali pri verejnom prejave. [7] Bolo taktiež dokázané, že CéBéDé má antidepresívne účinky a pomáha zlepšovať sociálnu interakciu.

vliv_CéBéDé_na_nase_zdravi_infografika_brainmarket_SK

3) Vplyv CéBéDé na kvalitu spánku

V mnohých prípadoch úzkostné poruchy sprevádzajú nespavosť a celkové problémy s kvalitou spánku. V jednej štúdii pediatrickej posttraumatickej stresovej poruchy bolo dokázané, že CéBéDé trvalo zlepšuje kvalitu spánku po dobu 5 mesiacov - bez akýchkoľvek farmaceutických liekov. Liečba CéBéDé jeden krát denne 12 - 25 mg umožnila jednotlivcovi mať kvalitnejší spánok a znížiť celkovú mieru úzkostných stavov počas dňa. [8] 

4) CéBéDé pri kožných problémoch

Keďže je CéBéDé proti***ové, môže tiež liečiť kožné problémy ako je akné alebo lupienka. Okrem genetických predispozícií a ďalších faktorov je jednou z možných príčin akné nadprodukcia mazu žľazami v pokožke. Bolo dokázané, že CéBéDé je obzvlášť účinné pri zmiernení produkcie sebocytov (bunky tvoriace kožný maz). [9] Lupienka je ďalšia kožná choroba, ktorá sa vyznačuje rýchlym hromadením kožných buniek, ktoré vedú k zá***u a následnému začervenaniu a odlupovaniu kože. Ako výskumy naznačujú, tak proti***ové vlastnosti môžu pri liečbe lupienky výrazne pomôcť. [10]

ucinky_CéBéDé_na_psychiku_infografika_brainmarket_SK

5) CéBéDé pri liečbe závislosti

CéBéDé môže pomôcť ľuďom prekonať závislosť na nikotíne alebo opioidoch a to zmiernením abstinenčných príznakov. V štúdii s 24 fajčiarmi bolo testované, či im CéBéDé môže pomôcť prestať fajčiť. Každý týždeň po dobu jedného týždňa používali inhalátor obsahujúci CéBéDé alebo placebo. Skupina, ktorým bolo podávané CéBéDé počas štúdie fajčila o 40% menej cigariet a niektorí fajčiari si túto redukciu dokonca udržali aj po skončení štúdie. [11]

V ďalšej štúdii boli sledovaní jedinci závislí na heroíne a testovalo sa, či CéBéDé môže znížiť túžbu po opioidoch. Skupiny užívali CéBéDé po dobu troch dní. Zatiaľ čo liečba placebom nemala žiadny účinok, CéBéDé významne znížila túžbu po opioidoch, pričom účinky pretrvávali týždeň po štúdii. [12]

Ďalšie skúmané účinky CéBéDé na ľudský organizmus

 • CéBéDé medzi mesačne zmiernilo záchvaty jedincov s ťažkou epilepsiou o 36,5%. Deťom s Dravertovým syndrómom sa počet konvulzívnych záchvatov znížil za 1 mesiac o viac než 50%. [12]
 • CéBéDé významne zvýšilo skóre kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou. [13]
 • CéBéDé môže zabrániť neurodegenerácii a kognitívnemu poklesu spojenému s Alzheimerovou chorobou. [14] [15]
 • CéBéDé môže znížiť psychotické príznaky spojené so schizofréniou vďaka svojmu účinku na mozgovú aktivitu v stirate (oblasť šedej kôry mozgovej), hipokampe a prefrontálnej kôre. [16]
 • V štúdii zdravých mužov akútna dávka 600 mg CéBéDé znížila reakciu krvného tlaku na stresové situácie. [17]
 • Migréna - stále sa ukazuje, že migrény a niektoré ďalšie ťažkosti sú zapríčinené nedostatkom kanabinoidov, presnejšie povedané ich nedostatočnou funkciou. [18] Keďže vieme, že CéBéDé pomáha tým, že potencionálne optimalizuje hladinu kanabinoidov v tele, môže to znamenať riešenie, ktorým zmierňuje migrénu.

Záver

Každým rokom vzniká viac a viac klinických štúdií dokazujúcich veľmi silné pozitívne účinky CéBéDé na ľudský organizmus. K tomu pridajme ďalšiu nespornú výhodu a tou je nemožnosť získania si na ňom závislosť a tiež jeho legálnosť aj bezpečnosť použitia bez vedľajších účinkov. Pokiaľ by som mala CéBéDé zhrnúť do jednej vety, potom by som napísala, že zmierňuje mnoho nepríjemných príznakov rôznych porúch a ochorení, ale bez negatívnych vedľajších účinkov, ako už to niekedy býva pri tradičných liekoch. To nás donútilo prijať s vlastným BrainMax radom veľmi potentných CéBéDé olejov a kapsúl, aby sme mohli klientom poskytnúť riešenie harmonizácie organizmu, čo možno najprírodnejšou cestou.

Veronika Halusková 

 

Referencie:

[1] 2015;2015:656582. doi: 10.1155/2015/656582. Epub 2015 Jan 29. Sativex in the management of multiple sclerosis related spasticity: role of the corticospinal mulation https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25699191/

[2] 2006 Jan;45(1):50-2. doi: 10.1093/rheumatology/kei183. Epub 2005 Nov 9. Preliminary assessment of the efficacy, tolerability and safty of a cannabis-based medicine (Sativex) in the treatment of pain caused by rheumatoid arthritis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16282192/

[3] 2010 Feb;39(2):167-79. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008. Epub 2009 Nov 5. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of téhácé: CéBéDé extract and téhácé extract in patients with intractable cancer-related pain https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19896326/

[4] 2010 Nov; 70(5): 656–663. doi: 10.1111/j.1365-2125.2010.03743.x Preliminary efficacy and safety of an oromucosal standardized cannabis extract in chemotherapy-induced nausea and vomiting https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2997305/

[5] 2011 Jul;10(7):1161-72. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-10-1100. Epub 2011 May 12. Cannabidiol unduces programmed cell death in breast cancer cells by coordinating the cross-talk between apoptosis and autophagy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21566064/

[6] 2007 Nov;6(11):2921-7. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-07-0371. Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in agressive breast cancer cells https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18025276/

[7] 2011 May; 36(6): 1219–1226. Published online 2011 Feb 9. doi: 10.1038/npp.2011.6 Cannabidiol Reduces the Anxiety Induces by Simulated Public Speaking in Treatment-Naive Social Phobia Patients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079847/ 

[8] 016 Fall; 20(4): 16-005. Published online 2016 Oct 12. doi: 10.7812/TPP/16-005 Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/ 

[9] 2014 Sep;124(9):3713-24. doi: 10.1172/JCI64628. Epub 2014 Jul 25. Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebosytes https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061872/

[10] 2016;11(2):146-7. doi: 10.2174/1574884711666160511150126. Cannabis for Refractory Psoriasis-High Hopes for a Novel Treatment and Literature Review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27164964/

[11] 2013 Sep;38(9):2433-6. doi: 10.1016/j.addbeh.2013.03.011. Epub 2013 Apr 1. Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: preliminary findings https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23685330/

[12] 2017 May 25;376(21):2011-2020. doi: 10.1056/NEJMoa1611618. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28538134/

[13] 2014 Nov;28(11):1088-98. doi: 10.1177/0269881114550355. Epub 2014 Sep 18. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson's disease: an explorary double-blind trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25237116/

[14] 2017; 8: 20. Published online 2017 Feb 3. doi: 10.3389/fphar.2017.00020 In Vivo Evidence for Therapeutic Properties of Cannabidiol for Alheimer's Disease https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5289988/ 

[15] 2014;42(4):1383-96. doi: 10.3233/JAD-140921. Long-term cannabidiol treatment prevents the development of social rec0gnition memory deficits in Alzheimer's disease transgenic mice https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25024347/

[16] 015 Mar;162(1-3):153-61. doi: 10.1016/j.schres.2015.01.033. Epub 2015 Feb 7. A systematic review of the antipsychotic properties of cannabidiol in humans https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25667194/

[17] 2017 Jun 15; 2(12): e93760. Published online 2017 Jun 15. doi: 10.1172/jci.insight.93760 A single dose of cannabidiol reduces blood plessure in healthy volunteers in a randomized crossover study  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5470879/

[18] 2016; 1(1): 154–165. Published online 2016 Jul 1. doi: 10.1089/can.2016.0009 Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, Irritable Bowel, and Other Treatment-Resistant Syndromes https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576607/  

 

 

***slovo zápal sa nesmie používať. 

Ak ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, dajte nám, prosím, vedieť na mail korektura@brainmarket.sk. Ďakujeme!