Prokrastinácia. Ako sa vyhnúť odkladaniu úloh a zvýšiť produktivitu

Prokrastinácia je všeobecne známym javom, ktorý postihuje mnoho ľudí, či už ide o študentov, profesionálov alebo bežných jednotlivcov. Tento článok sa zameriava na to, čo je prokrastinácia, prečo k nej dochádza a ako ju prekonať.

Čo je prokrastinácia a prečo k nej dochádza?

Prokrastinácia je tendencia odkladať alebo obmedzene vykonávať úlohy, ktoré vyžadujú okamžitú pozornosť alebo akciu. Často sa prejavuje tak, že ľudia sa vyhýbajú dôležitým úlohám v prospech činností, ktoré sú menej dôležité a často zcela nevýznamné. Existuje mnoho faktorov, ktoré môžu viesť k prokrastinácii. Niektoré z najčastejších príčin zahŕňajú:

1.) Nedostatok motivácie

Keď úloha nie je považovaná za dostatočne motivujúcu, môže to viesť k odkladaniu. Ľudia často hľadajú okamžité uspokojenie a vyhýbajú sa úlohám, ktoré sú pre nich nepríjemné alebo nudné.

2.) Strach z neúspechu

Obava z neúspechu môže spôsobiť, že ľudia odkladajú úlohy, aby sa vyhli možnému sklamanie. Namiesto toho sa snažia nájsť výhovorky a zámienky. Strach z neúspechu môže byť veľkou brzdou pre mnohých, ktorí sa stretávajú s prokrastináciou. Existuje niekoľko rôznych aspektov tohto strachu, ktoré môžu ovplyvniť našu schopnosť pustiť sa do práce a plniť úlohy:

Perfekcionizmus: Perfekcionisti majú tendenciu očakávať dokonalosť od seba a boja sa, že neuspejú, ak nedosiahnu absolútny ideál. Tento strach z neúspechu môže viesť k tomu, že budú odkladať úlohy, pretože sa obávajú, že nebudú schopní dosiahnuť svoje vysoké štandardy.

2_1

Obava z hodnotenia ostatnými: Niektorí ľudia majú silný strach z toho, čo si ostatní o nich myslia. Obávajú sa kritiky, posmeškov alebo odsúdenia, ak zlyhajú v niečom, čo by mali urobiť. Tieto obavy môžu spôsobiť, že sa budú vyhýbať úlohám, ktoré by ich vystavili možnému hodnoteniu.

Negatívne myslenie: Strach z neúspechu môže spôsobiť negatívne myslenie a pesimizmus. Ľudia si môžu hovoriť, že i tak nemajú šancu uspieť, tak prečo sa vôbec snažiť. Toto pesimistické myslenie môže byť silným faktorom pre prokrastináciu.

3.) Zle naplánovaný čas

Mnoho ľudí nemá správne nastavené priority a nevie efektívne spravovať svoj čas. To môže viesť k prokrastinácii, pretože sa im zdá, že nemajú dosť času na splnenie úloh.

4.) Nedostatok sebaovládania

Prokrastinácia je často spojená s nedostatočným sebaovládaním a disciplínou. Ľudia môžu mať tendenciu podľahnúť okamžitým impulzom a odkladať náročné úlohy.

2 (22)_1

Ako prekonať prokrastináciu

1.) Nastavte si jasné ciele

2.) Rozvrhnite si úlohy

3.) Odstráňte všetky rušivé elementy

4.) Vypnite sociálne médiá, notifikácie u aplikácií, televíziu a sústreďte sa na svoju prácu

5.) Naučte sa hovoriť nie

6.) Nebojte sa požiadať o pomoc

TIP: Vyskúšajte metódu Pomodoro

Metóda Pomodoro zahŕňa krátke obdobia koncentrácie a odpočinku. Metóda Pomodoro je technika správy času, ktorá bola vyvinutá v 80. rokoch 20. storočia talianskym študentom Francescom Cirillom. Názov "Pomodoro" (po taliansky paradajka) bol inšpirovaný kuchynským časovačom vo forme paradajky, ktorý Cirillo používal počas svojich štúdií. Táto metóda je navrhnutá na zvýšenie produktivity a koncentrácie tým, že rozdelenie práce do krátkych, pravidelných časových úsekov s pravidelnými prestávkami. Základné princípy metódy Pomodoro sú nasledovné:

  1. Nastavenie časovača: Začnite tým, že si stanovíte úlohu, ktorú chcete dokončiť. Potom nastavte časovač na 25 minút, čo sa nazýva "Pomodoro".
  2. Práca na úlohe: Počas 25-minútového úseku sa sústreďte na svoju prácu a snažte sa vyhnúť rušeniu alebo odvádzaniu pozornosti na iné veci. Snažte sa byť čo najproduktívnejší.
  3. Prestávka: Po uplynutí 25 minút si urobte krátku prestávku trvajúcu 5 minút. Počas tejto prestávky vstaňte od pracovného stola, natiahnite sa, urobte niekoľko hlbokých nádychov a oddýchnite si.
  4. Opakovanie: Po dokončení prvého Pomodoro pokračujte v ďalšom 25-minútovom úseku práce, nasledovanom 5-minútovou prestávkou. Po štyroch Pomodoro úsekoch si urobte dlhšiu prestávku trvajúcu 15-30 minút.

Záver

Prokrastinácia môže byť ťažkým problémom, ktorý ovplyvňuje produktivitu a kvalitu života. Je však možné ju prekonať pomocou správnych stratégií a postupov. Kľúčom k úspechu je stanoviť si jasné ciele, správne si plánovať čas a nájsť spôsoby, ako zvýšiť svoju sebadisciplínu a sebaovládanie. S odhodlaním a praxou môžete dosiahnuť vyššiu produktivitu a znížiť prokrastináciu na minimum.

 

Veronika Halusková

Ak ste v článku zaznamenali chybu alebo preklep, dajte nám, prosím, vedieť na mail korektura@brainmarket.sk. Ďakujeme!