Anorexia a bulímia: Najčastejšie poruchy príjmu potravy.

Poruchy príjmu potravy, ako sú anorexia a bulímia, predstavujú závažné zdravotné problémy, ktoré ovplyvňujú fyzické aj psychické zdravie jednotlivca. Tieto poruchy sa najčastejšie vyskytujú u dospievajúcich a mladých dospelých, pričom ženy sú postihnuté častejšie ako muži. V tomto článku sa pozrieme na príčiny, príznaky a možnosti liečby anorexie a bulímie.

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa je charakterizovaná extrémnym obmedzením príjmu potravy, ktoré vedie k výraznému úbytku hmotnosti. Jedinci s anorexiou majú často skreslené vnímanie svojho tela a obavy z priberania na váhe.

Príznaky anorexie

 • Extrémne chudnutie: Výrazný úbytok hmotnosti je často jedným z prvých príznakov anorexie.
 • Intenzívny strach z priberania na váhe: Neustály strach z priberania na váhe alebo z tučnenia, aj keď jedinec je podváhový.
 • Skreslené vnímanie tela: Vnímanie seba samého ako tučného, aj v prípade podváhy.
 • Obmedzenie príjmu potravy: Prísne diety, počítanie kalórií a vyhýbanie sa určitým potravinám.

Príčiny anorexie

Anorexia má komplexné príčiny, ktoré môžu zahŕňať genetické, biologické, psychologické a sociálne faktory. Medzi bežné faktory patria:

 • Genetická predispozícia: Anorexia môže mať dedičný základ.
 • Psychologické faktory: Nízke sebavedomie, perfekcionizmus a úzkosť môžu prispieť k rozvoju anorexie.
 • Sociálne tlaky: Mediálna idealizácia štíhlosti a spoločenský tlak na dosiahnutie ideálneho tela.

(Slovenčina) - 2024-07-08T210553.528

Bulímia nervosa

Bulímia nervosa je charakterizovaná opakujúcimi sa epizódami prejedania následovanými nevhodnými kompenzačnými správaniami, ako je zvracanie, nadmerné cvičenie alebo zneužívanie preháňadiel.

Príznaky bulímie

 • Prejedanie: Konzumácia veľkého množstva jedla v krátkom čase, často s pocitom straty kontroly.
 • Kompenzačné správanie: Zvracanie, užívanie preháňadiel, diuretík alebo nadmerné cvičenie po epizódach prejedania.
 • Strach z priberania na váhe: Neustála obava z priberania na váhe.
 • Utajovanie ohľadom jedla: Skrytie jedla alebo lži o množstve skonzumovaného jedla.

Príčiny bulímie

Podobne ako anorexia, aj bulímia má komplexné príčiny. Medzi ne patria:

 • Genetická predispozícia: Bulímia môže mať dedičný základ.
 • Psychologické faktory: Nízke sebavedomie, depresia a úzkosť môžu prispieť k rozvoju bulímie.
 • Sociálne a kultúrne tlaky: Ideál štíhlosti a tlak na vzhľad môžu hrať úlohu v rozvoji bulímie.

Liečba anorexie a bulímie

Liečba porúch príjmu potravy vyžaduje multidisciplinárny prístup, ktorý môže zahŕňať:

Psychoterapia

 • Kognitívne-behaviorálna terapia (KBT): Táto terapia pomáha jednotlivcom zmeniť nezdravé myšlienkové vzorce a správanie týkajúce sa jedla a tela.
 • Rodinná terapia: Terapia zameraná na zlepšenie rodinnej komunikácie a podpory môže byť účinná najmä u mladších pacientov.

Lieky

 • Antidepresíva: V niektorých prípadoch môžu byť predpisované antidepresíva na liečbu súvisiacich symptómov, ako sú depresia a úzkosť.
 • Lieky proti úzkosti: Tieto lieky môžu pomôcť zmierniť úzkostné príznaky spojené s poruchami príjmu potravy.

Nutričné poradenstvo

 • Nutričná rehabilitácia: Práca s dietológom na obnovení zdravých stravovacích návykov a dosiahnutí zdravej hmotnosti.
 • Vzdelávanie o výžive: Informácie o zdravej výžive a stravovacích návykoch.

Osobám s poruchami príjmu potravy často chýbajú kľúčové živiny, vrátane vitamínov a minerálov (najmä vitamíny B-komplexu, vitamín D, železo, zinok a horčík), omega-3 mastných kyselín, vápnika, esenciálnych aminokyselín a antioxidantov. Tieto nedostatky len ďalej negatívne ovplyvňujú ich fyzické aj psychické zdravie a je dôležité ich riešiť v rámci komplexného liečebného plánu.

Ako môže okolie pomôcť jednotlivcom s poruchami príjmu potravy

Podpora zo strany rodiny, priateľov a kolegov je kľúčová pre úspešnú liečbu porúch príjmu potravy. Tu je niekoľko tipov, ako môžete pomôcť:

 • Vzdelávajte sa: Informujte sa o poruchách príjmu potravy, aby ste lepšie pochopili, čím jedinec prechádza.
 • Poskytujte emocionálnu podporu: Buďte trpezliví, počúvajte a vyjadrujte pochopenie. Vyhýbajte sa kritike a súdeniu.
 • Podporujte liečbu: Povzbudzujte jednotlivca, aby vyhľadal odbornú pomoc a pravidelne dochádzal na terapie.
 • Buďte vzorom zdravých návykov: Ukazujte pozitívny vzťah k jedlu a telesnému obrazu.
 • Ponúknite praktickú pomoc: Pomôžte s prípravou jedla, sprevádzajte na schôdzky alebo jednoducho buďte prítomní.

Záver

Anorexia a bulímia sú vážne poruchy príjmu potravy, ktoré majú významný dopad na fyzické a psychické zdravie. Porozumenie príčinám, príznakom a možnostiam liečby je kľúčové pre poskytovanie potrebnej podpory a liečby tým, ktorí týmito poruchami trpia. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s poruchou príjmu potravy, vyhľadajte pomoc odborníka čo najskôr.

 

Zdroje

1. TREASURE, Janet, Claudia M. CLAUDINO a Nancy ZUCKER. Eating disorders. The Lancet [online]. 2010, 375(9714), 583-593 [cit. 2024-06-18]. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61748-7

2. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.