GABA. Aminokyselina, ktorá prispieva k pokoju a duševnej rovnováhe.

Gamma-aminomaslový kyselinaznáma skôr pod skratkou GABA, je kľúčovou inhibičnou neurotransmitérovou aminokyselinou v ľudskom mozgu. Jej hlavná funkcia spočíva v znižovaní aktivity neurónov v nervovom systéme, čo má za následok upokojenie mysle, zlepšenie spánku a zníženie úzkosti. Poďme si túto fascinujúcu aminokyselinu bližšie predstaviť, vrátane mechanizmov, ako GABA v tele pôsobí.

Úloha aminokyselliny GABA v tele

GABA funguje ako hlavný inhibičný neurotransmiter v centrálnom nervovom systéme. Tým, že sa viaže na GABA receptory na neurónových synapsiách, umožňuje vstup chloridových iónov do bunky, čo vedie k hyperpolarizácii neurónu. Tento proces efektívne zabraňuje prenosu nervových signálov a má za následok upokojenie nervového systému.

Prečo je GABA prospešná?

  1. Účinky na spánok: GABA hrá kľúčovú úlohu v regulácii spánkového cyklu. Zvyšovanie hladiny GABA v mozgu podporuje prechod do hlbších fáz spánku, čo vedie k lepšej kvalite spánku.

  2. Účinky na úzkosť a náladu: Vzhľadom k inhibičným vlastnostiam GABA sa predpokladá, že má priaznivý vplyv na zníženie úzkosti a zlepšenie nálady. Pri nízkych hladinách GABA môže dochádzať k nadmernej nervovej aktivite, čo je spojené s úzkosťou, depresiou a inými náladovými poruchami. Aby ste pochopili, ako GABA funguje, predstavte si, že ste vonku s priateľmi na večeru v rušnej reštaurácii. GABA zasiahne a spomalí prúd vstupov všade okolo vás, takže váš mozog môže uprednostniť konverzáciu s priateľmi pred hlukom na pozadí.

  3. Účinky na krvný tlak: Niektoré štúdie naznačujú, že GABA môže pomôcť znížiť vysoký krvný tlak, pravdepodobne vďaka svojej schopnosti uvoľňovať nervový systém.

GABA

Teória pôsobenia v tele

O pôsobenie tejto aminokyseliny nemá veda ešte úplne jasno. Vie sa, že funguje, ale zatiaľ nie sú presne popísané mechanizmy, ako to GABA dokáže.

  • Teória hyperpolarizácie: Jedna z hlavných teórií, ako GABA pôsobí, je založená na hyperpolarizácii neurónov. Tým, že zvyšuje negatívny náboj vo vnútri neurónu, GABA efektívne znižuje excitabilitu neurónu, čo vedie k upokojeniu nervového systému.

  • Teória neuroendokrinnej regulácie: GABA tiež môže ovplyvňovať endokrinný systém tým, že moduluje uvoľňovanie rôznych hormónov, vrátane rastového hormónu. Táto interakcia môže mať vplyv na stresovú reakciu a celkovú homeostázu tela.

  • Teórie neuroprotekcie: Existujú dôkazy, že GABA môže mať neuroprotektívne účinky, chrániť neuróny pred poškodením a podporovať ich prežitie. To je obzvlášť dôležité v kontexte neurodegeneratívnych ochorení, ako je Alzheimerova choroba.

Zdroje GABA

Prirodzene sa GABA nachádza v niektorých potravinách, vrátane fermentovaných výrobkov ako je kimchi, kefír a čaj kombucha. Okrem toho je dostupná ako doplnok stravy, ktorý môže pomôcť zvýšiť hladiny GABA u ľudí s nízkou hladinou tejto neurotransmitérovej aminokyseliny.